Päevakeskus Käo

kaokeskus.ee, fb.com/paevakeskuskao

Päevakeskus Käo on loodud 1996. a. eesmärgiga pakkuda sotsiaalteenuseid turvalises ja loovas keskkonnas raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks.