Ruumiidee

ruumiidee.tumblr.com

facebook.com/ruumiidee

Ruum ja kogukond – kaks teemat, millega Linnalabor riigipidamise kava raames tegeleb.

Ruum ja kogukond on teemad, mis läbivad kõiki eluvaldkondi.Kuid kuidas ruum meie elu kujundab, kuidas meie ruumi kujundame? Mida tähendab kogukond ning milline võiks olla Eestile sobiv kogukondlik elustiil? Kuidas sillata ruumiteemade lahusust olukorras, kus ruumiteemade ja ruumiarengu üle otsustamine on erinevate institutsioonide vahel killustunud? Võtame sihiks küsimuse, kuidas me tahaks elada aastal 2036 ning kuidas sinna jõuda läbi 4 alternatiivse stsenaariumi. Töö käigus loome pildi senisest teadmusest Eesti (ruumi)arengute kohta, pakume välja oma visiooni(d) ning teeme ettepanekud, kuidas eesmärkideni jõuda.