Posts By: Tanel Rannala

Eksperimenta!

Eksperimenta_2014_ruut_RGB

eksperimenta.net facebook.com/Eksperimenta Eksperimenta! on suurim Eestis toimuv rahvusvaheline noorte kaasaegse kunsti sündmus, mis pakub koolinoortele võimaluse näidata oma loomingut rahvusvahelisel triennaalil. Eksperimenta! peamiseks eesmärgiks on lähendada kaasaegset kunsti ja kunstiharidust ning algatada jätkusuutlikke muudatusi kunstihariduses.

Ruumiidee

2014-04-24 ruumiidee_logo copy

ruumiidee.tumblr.com facebook.com/ruumiidee Ruum ja kogukond – kaks teemat, millega Linnalabor riigipidamise kava raames tegeleb. Ruum ja kogukond on teemad, mis läbivad kõiki eluvaldkondi.Kuid kuidas ruum meie elu kujundab, kuidas meie ruumi kujundame? Mida tähendab kogukond ning milline võiks olla Eestile sobiv kogukondlik elustiil? Kuidas sillata ruumiteemade lahusust olukorras, kus ruumiteemade ja ruumiarengu üle otsustamine on… Read more »

Meediapilt

meediapilt.ee Meediapilt loob erinevaid sisu- ja teemalehti – annavad välja messiajakirju, ettevõtete siselehti, katatooge ja muid trükiseid.

Päevakeskus Käo

päevakeskus käo - kaokeskus.ee logo

kaokeskus.ee, fb.com/paevakeskuskao Päevakeskus Käo on loodud 1996. a. eesmärgiga pakkuda sotsiaalteenuseid turvalises ja loovas keskkonnas raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks.

Euroopa Noored Eesti büroo

euroopa noored archimedes logo

euroopa.noored.ee, facebook.com/euroopanoored Programm Euroopa Noored rahastab 13–30 aastaste noorte häid ideid. Eesmärk on noorte arenguvõimaluste toetamine läbi mitteformaalse õppimise.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

2 eesti ank EANK eesti avatud noortekeskuste ühendus www.ank.ee

ank.ee MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Nende eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.

Projektiekspert

Projektiekspert OÜ

projektid.ee Projektiekspert OÜ on Eesti kapitalil põhinev firma, kelle põhiteenus on projektide koostamine (äriplaanid, projektitaotlused, finantsprognoosid jms) toetuste taotlemiseks fondidelt.