Seinajoonistus / Wall drawing

Joonistame seinapildi teie tööruumidesse või koju, mis muudab ruumi atmosfääri loovamaks ja huvitavamaks. Ning kui on vajadus õpetlikke sõnumeid kuvada, soosib seinapilt olulise ja tähendusliku meeldejätmist.

Näiteks visualiseerime organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtused, eesmärgid jmt, et need oleksid töötajatele ja/või klientidele suure pildina silme ees ning jääksid paremini meelde.

We draw a wall picture on your office or home walls, which makes the atmosphere more creative and interesting. Wall picture with exact messages also encourages to remember what’s important. For example when visualising organisation’s vision, mission, values, goals etc these messages are visible and memorable for workers and clients as a big picture.

Siiri Taimla Joonmeedia seinapilt seinajoonistus wall drawing 2
01. graphic recording 3

Sündmuse visuaalne kokkuvõte / Graphic recording

02.animated video

Animeeritud selgitav videoklipp / Animated explanatory video

03.visualisation workshop

Visualiseerimise töötuba / Visualisation workshop

04.graphic design 2

Graafiline disain / Graphic design

05. video works

Videotööd / Video work

07. seinapilt seinajoonistus 2

Seinajoonistus / Wall drawing

06. photography 12

Fotograafia / Photography