Seinajoonistus / Wall drawing

Joonistame seinapildi teie tööruumidesse või koju, mis muudab ruumi atmosfääri loovamaks ja huvitavamaks. Ning kui on vajadus õpetlikke sõnumeid kuvada, soosib seinapilt olulise ja tähendusliku meeldejätmist.

Näiteks visualiseerime organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtused, eesmärgid jmt, et need oleksid töötajatele ja/või klientidele suure pildina silme ees ning jääksid paremini meelde.

We draw a wall picture on your office or home walls, which makes the atmosphere more creative and interesting. Wall picture with exact messages also encourages to remember what’s important. For example when visualising organisation’s vision, mission, values, goals etc these messages are visible and memorable for workers and clients as a big picture.

Siiri Taimla Joonmeedia seinapilt seinajoonistus wall drawing 2

Sündmuse visuaalne kokkuvõte / Graphic recording

Animeeritud selgitav videoklipp / Animated explanatory video

Visualiseerimise töötuba / Visualisation workshop

Graafiline disain / Graphic design

Videotööd / Video work

Seinajoonistus / Wall drawing

Fotograafia / Photography