Videotööd / Video work

Teeme videoklippe, millega saad ideid, tooteid-teenuseid või protsesse selgitada ja promoda kodulehelüljel, Youtube’is, Vimeos jt veebikanalites. Dokumenteerime videotehnika abil kohtumist, seminari, töötuba, konverentsi vm sündmust; monteerime ja helindame. Loome ka sündmustele kunstilisi video ja/või audio vaheklippe, et mõnusat meeleolu tekitada üritusel.

We make videos which help you explain and promote the ideas, products, services or processes on home page, social media channel, web, but also for events. We document meetings, seminars, workshops, conferences using video equipment; we make video and sound editing.

Sündmuse visuaalne kokkuvõte / Graphic recording

Animeeritud selgitav videoklipp / Animated explanatory video

Visualiseerimise töötuba / Visualisation workshop

Graafiline disain / Graphic design

Videotööd / Video work

Seinajoonistus / Wall drawing

Fotograafia / Photography