Visualiseerimise töötuba / Visualisation workshop

Treenime visualiseerimistehnikatega seotud oskuseid ja teadmisi. Praktiseerime joonistuspõhiseid kommunikatsiooni ja dialoogi tööriistasid, mis aitavad edendada iga töö, kohtumise, projekti või protsessi läbiviimist.

We train to use the skills and knowledge of visualisation techniques. Together with you we practice the tools of visual communication to help you improve the meetings, leading processes and projects.

28 OY9B5727 workshop handout siiri taimla joonmeedia OY9B5687_2 siiri taimla joonmeedia graphic facilitation tool fair 2

Sündmuse visuaalne kokkuvõte / Graphic recording

Animeeritud selgitav videoklipp / Animated explanatory video

Visualiseerimise töötuba / Visualisation workshop

Graafiline disain / Graphic design

Videotööd / Video work

Seinajoonistus / Wall drawing

Fotograafia / Photography