Visualiseerimise töötuba / Visualisation workshop

Treenime visualiseerimistehnikatega seotud oskuseid ja teadmisi. Praktiseerime joonistuspõhiseid kommunikatsiooni ja dialoogi tööriistasid, mis aitavad edendada iga töö, kohtumise, projekti või protsessi läbiviimist.

We train to use the skills and knowledge of visualisation techniques. Together with you we practice the tools of visual communication to help you improve the meetings, leading processes and projects.

28 OY9B5727 workshop handout siiri taimla joonmeedia OY9B5687_2 siiri taimla joonmeedia graphic facilitation tool fair 2
01. graphic recording 3

Sündmuse visuaalne kokkuvõte / Graphic recording

02.animated video

Animeeritud selgitav videoklipp / Animated explanatory video

03.visualisation workshop

Visualiseerimise töötuba / Visualisation workshop

04.graphic design 2

Graafiline disain / Graphic design

05. video works

Videotööd / Video work

07. seinapilt seinajoonistus 2

Seinajoonistus / Wall drawing

06. photography 12

Fotograafia / Photography