KUULA AUDIOSALVESTUSI: Eesti Kunstiakadeemia Vabade kunstide teaduskonna joonistamise dotsendi ametikohale kandideerijate avalikud venia legendi loengud

22.04.2013, Eesti Kunstiakadeemia Rüütelkonna hoones (Kiriku plats 1) ruumis nr 201.

Toimusid õppejõudude konkurss EKA Vabade kunstide teaduskonna joonistamise dotsendi ametikohale. Joonmeedia salvestas kandideerijate avalikud venia legendi loengud ja saalisviibijate küsimused ning kommenteerid, et need, kes ei saanud mingitel põhjustel kohale tulla, aga huvituvad teemast ja antud protsessidest, saaksid ka kaasa mõelda.

Venia legend on ladinakeelne väljend, mis tähendab ‘loengupidamisluba, mis saadakse avaliku loengu pidamisega’. Loeng, mis peetakse loengupidamisloa saamiseks, on venia legendi loeng.

2013-04-22 1 elin kard
Andres Tali > Andres Tali lühike SISSEJUHATUS (mp3, 2m 27s)

Elin Kard > Elin Kard’i loeng “Joonistamise võimalikkusest kaasaegse kunstikeelena” ja sellele järgnenud dialoog. (mp3, 53m 28s)
Vaata ka: Elin Kard’i visioon (PDF-ina)

Merike Trubert > Merike Trubert’i loeng “Joonistamisest läbi iseenda” ja sellele järgnenud mõttevahetus. (mp3, 48m 42s)

Vaata ka: Merike Trubert’i visioon (PDF-ina)

Aimar Kristerson > Aimar Kristeson’i loeng “Kultuuriline eelis” ja sellele järgnenud kõnelus. (mp3, 53m 15s)

Vaata ka: Aimar Kristerson’i visioon (PDF-ina)

 

Kui Firefox’i ja mõne teise brauseriga eelnevad helifailid ei tööta ja faile alla laadida ei taha, siis saab alljärgnevaid linke netibrauserisse kopeerides mp3-esid kuulata:

Sissejuhatus: http://joonmeedia.ee/radio/2013-04-22_venia_legend_eka/00_andres_tali_venia_legendi_loengute_sissejuhatus_2013-04-22.mp3

Elin Kardi loeng: http://joonmeedia.ee/radio/2013-04-22_venia_legend_eka/01_elin_kard_venia_legendi_loeng_2013-04-22_joonistamise_v6imalikkusest_kaasaegse_kunstikeelena.mp3

Merike Truberti loeng: http://joonmeedia.ee/radio/2013-04-22_venia_legend_eka/02_merike_trubert_venia_legendi_loeng_2013-04-22_joonistamisest-l2bi_iseenda.mp3

Aimar Kristersoni loeng: http://joonmeedia.ee/radio/2013-04-22_venia_legend_eka/03_aimar_kristerson_venia_legendi_loeng_2013-04-22_kultuuriline_eelis.mp3

 

Allikad:

http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2&vld=27 (Mis on venia legendi loeng)

http://beta.artun.ee/akadeemia/toopakkumised/oppejoudude-valimised/ (2013. a EKA korraliste õppejõudude konkursil osalevate kandidaatide visioonid, CV-d, portfooliod)

Venia legendi loengupidajad ja pealtkuulajad:

2013-04-22 2 elin kard 2013-04-22 3 andres tali ja kaido ole 2013-04-22 4 merike trubert 2013-04-22 5 merike trubert 2013-04-22 6 aimar kristerson 2013-04-22 7 aimar kristerson ja pealtkuulajad andres tali, anu kalm